Πολιτική Προστασιάς Δεδομένων


Ο GDPR είναι ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (EE 2016/679) που τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου. Στο Azul.gr αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα το απόρρητο των δεδομένων σου. Αντιλαμβανόμαστε ότι δίνοντάς μας τα προσωπικά σου στοιχεία μας εμπιστεύεσαι αυτές τις πληροφορίες. Δημιουργήσαμε αυτή την πολιτική για να έχεις πρόσβαση με πλήρη διαφάνεια στις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσένα, τους λόγους που τις συλλέγουμε και τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε. Επίσης οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι κατανοείς τα δικαιώματα που έχεις όσον αφορά τα προσωπικά σου δεδομένα.

1. Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε:

Συλλέγουμε, λαμβάνουμε, αποθηκεύουμε και γενικώς επεξεργαζόμαστε τις εξής πληροφορίες που σε αφορούν:

 • πληροφορίες που παρέχεις μέσω του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που παρέχεις όταν δημιουργείς λογαριασμό στον ιστότοπο (π.χ. όνομα, επώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
 • πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σου, τις επισκέψεις σου και τη χρήση του ιστότοπου, όπως οι διευθύνσεις Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP addresses) σου, η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψής σου στον ιστότοπο , το είδος του διαδικτυακού περιηγητή και του λειτουργικού σου συστήματος, η πηγή που σε παρέπεμψε στον ιστότοπο, η διάρκεια της επίσκεψής σου, οι σελίδες που πρόβαλες και η πορεία της περιήγησής σου στον Ιστότοπο.
 • πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή πραγματοποιείς μέσω του Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των στοιχείων της κάρτας και του ιστορικού των συναλλαγών σου).
 • πληροφορίες που εμπεριέχονται ή που σχετίζονται με οποιασδήποτε φύσης επικοινωνία σου με εμάς είτε απευθείας είτε μέσω του ιστοτόπου μας (συμπεριλαμβανομένου του περιεχόμενου της επικοινωνίας και των μεταδεδομένων που σχετίζονται με την επικοινωνία),
 • πληροφορίες που αποκτούμε από ιδιωτικές εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης (βλ. παρακάτω), συμπεριλαμβανομένων εταιρειών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σου,
 • πληροφορίες όπως αυτές που αναλύονται στη συνέχεια με τίτλο “Cookies και παρεμφερείς τεχνολογίες”

2. Πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε:

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα με σκοπό την ολοκλήρωση παραγγελιών και για να διατηρούμε επαφή μαζί σου, να σε ενημερώνουμε για τα νέα, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές μας και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Συλλέγουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, όπως αυτά μας τα έχεις γνωστοποιήσει, είτε στην έδρα μας είτε μέσω της ιστοσελίδας μας. Ειδικότερα, χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σου πληροφορίες για τους εξής σκοπούς:

 • για τη λήψη, εκτέλεση και παράδοση παραγγελιών
 • για τη διαχείριση του ιστότοπου,
 • για τη διαχείριση και τη διενέργεια διαγωνισμών ή προσφορών,
 • για να ανταποκρινόμαστε στις ερωτήσεις σας ή στα αιτήματά σας για επιπλέον πληροφορίες και για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τον ιστότοπο
 • για να σας παρέχουμε πληροφορίες που ζητήσατε ρητά ή που σας ρωτήσαμε εάν θα επιθυμούσατε να λάβετε,
 • για να σας ενημερώνουμε περιστασιακά για διάφορες δράσεις μας που θεωρούμε ότι ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ τηλεφώνου/ γραπτού μηνύματος (SMS) κατόπιν συγκατάθεσής σας (Βλ. αναλυτικά υπό 4. Ενημέρωση για την αποστολή NEWSLETTER)
 • για εσωτερική έρευνα και στατιστική ανάλυση ώστε να διαπιστώνουμε πώς χρησιμοποιούνται ο Ιστότοπος μας, να κατανοούμε πώς μπορούμε να τον βελτιώσουμε,
 • για να ανταποκρινόμαστε σε ερωτήματα και παράπονα που κατατίθενται από εσάς ή σχετικά με εσάς και που αφορούν εμάς, τον Ιστότοπό μας,
 • για τη διατήρηση της ασφάλειας του Ιστότοπου και των συστημάτων μας και για την αποφυγή απάτης,
 • για να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις του νόμου, των ρυθμιστικών αρχών και των κανονισμών συμμόρφωσης, (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση),
 • για τη στοιχειοθέτηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση),
 • για να παρακολουθούμε και να αναλύουμε τη χρήση κάθε λογαριασμού με σκοπό την αποτροπή, διερεύνηση και/ ή αναφορά παραβιάσεων ασφάλειας ή εγκλήματος,
 • για να επαληθεύουμε τη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ιστοτόπου μας και των υπολογιστών και συσκευών που είναι εγκατεστημένες στην έδρα μας,
 • για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας και της ασφάλειας της εταιρίας μας, των πελατών μας ή άλλων,
 • για να κατανοούμε τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας ώστε να μπορούμε να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο, τις προσφορές και τις λοιπές δράσεις που εμφανίζουμε στον Ιστότοπό μας με τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνεται καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας – βλ. σχετικά και ενότητα Cookies
 • για να κατανοούμε και να προσδιορίζουμε τα χαρακτηριστικά των χρηστών μας ώστε να αποκτάμε ευρύτερη εικόνα και να κατευθύνουμε ακριβέστερα τις διαφημίσεις μας (π.χ. να απευθυνόμαστε σε παρόμοιες πληθυσμιακές ομάδες στα κοινωνικά δίκτυα)

Ενδέχεται να συσχετίζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς μέσα από συναλλαγές ή διάδραση εκτός σύνδεσης ή την επικοινωνία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γραπτών μηνυμάτων με το προφίλ χρήστη που διατηρούμε για εσάς με σκοπό να προσαρμόζουμε τη μελλοντική μας επικοινωνία και τα κανάλια επικοινωνίας ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας και να σας παρέχουμε καλύτερη εμπειρία ως χρήστη.

Επίσης, χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες που αποκτάμε από ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Instagram, YouTube, για σκοπούς έρευνας και στατιστικής ανάλυσης. Όπου κρίνεται σκόπιμο, και σύμφωνα με τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου της κάθε ιστοσελίδας, ενδέχεται να συσχετίζουμε πληροφορίες από αυτές τις σελίδες για να κατανοούμε καλύτερα και να βελτιώνουμε την εμπειρία των χρηστών μας. Αυτό περιλαμβάνει αναρτήσεις ή άλλες πληροφορίες που αναρτώνται δημόσια ή που γνωστοποιούνται σε εμάς όταν χρησιμοποιείτε hashtags ή ετικέτες που σχετίζονται με εμάς. Οι πληροφορίες από αυτές τις ιστοσελίδες ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες που τηρούνται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Πως κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας:

Δημοσιοποιούμε ή διαβιβάζουμε προσωπικές πληροφορίες στα εξής άλλα πρόσωπα:

 • σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν εργασίες για λογαριασμό μας σχετικά με τον ιστότοπο και τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική (για παράδειγμα, φιλοξενία ιστοσελίδων, παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης κοινωνικών δικτύων, παρόχους υπηρεσιών μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναλυτές δεδομένων, σχεδιαστές ιστοσελίδων),
 • υπηρεσίες πολυμέσων και τους διαφημιστικούς εταίρους τους με σκοπό τη διεξαγωγή στοχευμένων ενεργειών μάρκετινγκ.
 • στον πάροχο υπηρεσιών courier κατά την εκτέλεση και μεταφορά της παραγγελίας σας
 • αν είμαστε αναγκασμένοι να δημοσιοποιήσουμε ή να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με σκοπό τη συμμόρφωση με τυχόν νομική υποχρέωση, ή με σκοπό την άσκηση ή την εφαρμογή των όρων και των προϋποθέσεών μας ή άλλων συμφωνιών ή την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της επιχείρησης, των πελατών μας ή άλλων,
 • σε κυβερνητικές αρχές καθώς και άλλους τρίτους όταν μας υποχρεώνουν σε αυτό κυβερνητικές αρχές ή οι αρχές επιβολής του νόμου, ή αλλιώς όπου επιτρέπεται ή απαιτείται δια νόμου, συμπεριλαμβανόμενης μεταξύ άλλων της ανταπόκρισής μας σε δικαστικές αποφάσεις και κλητεύσεις μαρτύρων. Επίσης κοινοποιούμε πληροφορίες χρηστών όταν καλή τη πίστει θεωρούμε ότι κάποιος βλάπτει ή παρεμβαίνει στα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας, άλλων χρηστών του ιστοτόπου μας, ή οποιουδήποτε άλλου θα μπορούσε να ζημιωθεί από τέτοιες ενέργειες. Επίσης, συνεργαζόμαστε σε έρευνες των αρχών επιβολής του νόμου και άλλων τρίτων που επιβάλλουν το νόμο, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα.

4. Χρονικό Διάστημα διατήρησης δεδομένων

Συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα για το χρονικό διάστημα που διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί θα τα κρατήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος που απαιτεί ο νόμος ή ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων και φορολογικών υποχρεώσεων. Όσον αφορά προσωπικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την αποστολή newsletter η διατήρησή τους γίνεται για όσο διάστημα νομιμοποιούμαστε δυνάμει της συγκατάθεσής σας. Όπου δεν υπάρχει πλέον αυτή η νομιμοποίηση (π.χ. λόγω διαγραφής σας από το newsletter – ανάκληση συγκατάθεσης) ή όπου τα στοιχεία που τηρούμε δεν ισχύουν πλέον (π.χ. η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουμε είναι άκυρη), θα διαγράφουμε τις προσωπικές πληροφορίες που τηρούμε από τη βάση δεδομένων μας.

5. Ενημέρωση για την αποστολή NEWSLETTER

Τηρώντας τους κανόνες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πρέπει να έχουμε την ρητή σου συγκατάθεση, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σου με σκοπό την επικοινωνία μαζί σου με διάφορους τρόπους και μέσα (e-mail, τηλεφωνική κλήση κλπ). Η συγκατάθεση αυτή θα πρέπει να δοθεί εφόσον έχεις λάβει γνώση της πολιτικής μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων σου σύμφωνα με τον GDPR. Ειδικότερα:

Ο GDPR είναι ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (EE 2016/679) που ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018. Στ0 Azul.gr, e-mail: sales@Azul.gr , τηλ. 2251 046377 αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα το απόρρητο των δεδομένων σου και αντιλαμβανόμαστε ότι δίνοντάς μας τα προσωπικά σου στοιχεία μας εμπιστεύεσαι αυτές τις πληροφορίες. Γι’ αυτό το λόγο το Azul.gr ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ζητάει τη συγκατάθεσή σου για να σου στέλνει στο e-mail σου ενημερωτικό υλικό (newsletter).

Το e- mail σου θα χρησιμοποιείται μόνο από εμάς και δεν θα γνωστοποιείται σε τρίτους, ακόμα και αν το newsletter αφορά προϊόντα ή/και υπηρεσίες τρίτων.

6. Τα δικαιώματά σου σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016):

Μπορέις να τα διαβάσεις εδώ.

7. Μέτρα ασφαλείας

Η ασφάλεια των δεδομένων σου είναι για εμάς απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε τα ενδεδειγμένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την αποτελεσματικότητα των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι παρόλο που λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας, καμία τοποθεσία web, καμία μετάδοση μέσω Internet, κανένα σύστημα υπολογιστή ή ασύρματη σύνδεση δεν είναι απολύτως ασφαλής.

8. Cookies και συναφείς τεχνολογίες

Τι είναι τα Cookies Τα cookies είναι μικρές μονάδες πληροφοριών που στέλνονται από ένα διαδικτυακό διακομιστή σε ένα διαδικτυακό περιηγητή και που επιτρέπουν στο διακομιστή να αναγνωρίσει με μοναδικό τρόπο τον περιηγητή σε κάθε ιστοσελίδα. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημα του υπολογιστή του χρήστη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του. Τα cookies καθιστούν επίσης, την πλοήγηση στο web ευκολότερη για το χρήστη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του.

Ο ιστότοπος Azul.gr χρησιμοποιεί cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Χρησιμοποιούμε επίσης άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης, παρόμοιες με τα cookies. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν pixel tags (ετικέτες μεγέθους ενός πίξελ) και tracking URLs (ειδικές διευθύνσεις URL που περιλαμβάνουν δεδομένα παρακολούθησης). Όλες αυτές οι τεχνολογίες αναφέρονται συγκεντρωτικά στην παρούσα Πολιτική Cookies ως “Cookies”.

Τρόπος χρήσης των Cookies Οι τύποι των Cookies που χρησιμοποιούμε στον Ιστότοπό μας, καθώς και οι σκοποί για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε, περιγράφονται στη συνέχεια.

Απολύτως απαραίτητα cookies Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπου. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies δεν είναι δυνατή η παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε στον Ιστότοπο.

Cookies επιδόσεων Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και εάν οι ιστοσελίδες σάς εμφανίζουν μηνύματα σφάλματος. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του ιστότοπου. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Με τα δεδομένα από αυτά τα cookies δοκιμάζουμε νέους σχεδιασμούς ιστοσελίδων και εξασφαλίζουμε κατά το δυνατόν ότι ο Ιστότοπος διατηρεί σταθερή μορφή και περιεχόμενο κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν.

Ειδικά για τα Google Analytics Στον ιστότοπό μας www.azul.gr χρησιμοποιούμε τα Google Analytics για να παρακολουθήσουμε ανώνυμα τη χρήση και τη δραστηριότητα του Ιστότοπου. Τα Google Analytics είναι μία διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων της εταιρίας Google, Inc.. Τα Google Analytics χρησιμοποιούν “cookies”, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας για να βοηθήσουν τον ιστότοπο να αναλύσει πώς τον χρησιμοποιούν οι χρήστες. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie για τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου [συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address)] θα διαβιβαστεί και θα αποθηκευτεί από την Google Inc. σε διακομιστές που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης IP, η Google θα αφαιρέσει/ ανωνυμοποιήσει την τελευταία οκτάδα της διεύθυνσης IP για τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για άλλα μέλη της Συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αποστέλλεται η πλήρης διεύθυνση IP και συντομεύεται από τους διακομιστές της Google Inc. στις ΗΠΑ. Για λογαριασμό του παρόχου του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό να αξιολογήσει τη χρήση που κάνετε στον ιστότοπο, να παρέχει αναφορές στους χειριστές του για τη δραστηριότητα που σημειώθηκε σε αυτόν και να παρέχει άλλες υπηρεσίες που αφορούν τη δραστηριότητα στον ιστότοπο και τη διαδικτυακή χρήση στον πάροχο του ιστότοπου. Η Google Inc. δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP σας με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα διατηρεί. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση cookies επιλέγοντας τις συναφείς ρυθμίσεις στον περιηγητή σας (browser). Ωστόσο, παρακαλούμε να σημειωθεί ότι με αυτή σας την ενέργεια, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να κάνετε πλήρη χρήση της λειτουργικότητας του παρόντος Ιστότοπου. Επιπλέον, μπορείτε να εμποδίσετε τη συλλογή και χρήση δεδομένων από την Google (cookies και διεύθυνση IP) μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας στον περιηγητή σας το πρόσθετο που διατίθεται στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και το ιδιωτικό απόρρητο στη διεύθυνση http://www.google.com/analytics/terms/gb.html ή https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι σε αυτόν τον Ιστότοπο ο κώδικας των Google Analytics ενισχύεται από το “anonymizeIp” για να εξασφαλιστεί η ανωνυμοποιημένη συλλογή διευθύνσεων IP (το λεγόμενο IP-masking).

Cookies Λειτουργικότητας Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη (όπως το όνομα χρήστη σας, τη γλώσσα ή την περιοχή όπου βρίσκεστε), ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Αυτά τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποθήκευση αλλαγών του χρήστη στο μέγεθος του κειμένου, στη γραμματοσειρά και λοιπά μέρη των ιστοσελίδων που τροποποιούνται. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (πχ σχόλια) ή για να επιτρέψουν τη λειτουργία μίας προαιρετικής υπηρεσίας, όπως μία ζωντανή συνομιλία. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να ανωνυμοποιηθούν και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

Cookies στόχευσης/διαφήμισης Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου (διαφημίσεις), που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Συνήθως τοποθετούνται στις σελίδες από διαφημιστικά δίκτυα με την άδεια του διαχειριστή του ιστότοπου. Συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για καταγραφή των ιστότοπων που έχεις επισκεφθεί ώστε να καθορισθούν ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς. Τις περισσότερες φορές τα cookies στόχευσης ή διαφήμισης συνδέονται με τη λειτουργικότητα του ιστότοπου που παρέχεται από τον άλλο οργανισμό.

Cookies κοινωνικών μέσων Αυτά τα cookies σας επιτρέπουν να κοινοποιήσετε τη δραστηριότητά σας στον Ιστότοπό μας σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Twitter. Αυτά τα cookies δεν τελούν υπό τον έλεγχό μας. Παρακαλούμε ανατρέξτε σ τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου για να μάθετε πώς λειτουργούν τα cookies του κάθε μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Διαχείριση Κίνησης Τα προγράμματα διαχείρισης της κίνησης στο www.Azul.gr χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό τεχνικών προβλημάτων, που ενδεχομένως να εμφανιστούν κατά την πλοήγησή σας στο site. Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε μέσω αυτών των προγραμμάτων, διορθώνουμε τεχνικά λάθη και προβλήματα και βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από το site, ώστε να ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες του χρήστη.

Pixel tags / Beacons Τα Pixel tags / Beacons, γνωστά ως διαφανείς εικόνες GIF ή “διαδικτυακοί φάροι” είναι αόρατες ετικέτες που τοποθετούνται σε συγκεκριμένες σελίδες του Ιστότοπού μας χωρίς να αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Όταν επισκέπτεστε αυτές τις σελίδες, τα pixel tags μάς ειδοποιούν γενικά για την εν λόγω επίσκεψη. Συνήθως λειτουργούν συνδυαστικά με τα cookies, καταγράφοντας πότε μία συγκεκριμένη συσκευή επισκέπτεται μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, το pixel tag θα ανιχνεύσει απλά μια ανώνυμη επίσκεψη στον Ιστότοπο.

Tracking URLs Τα Tracking URLs χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του ιστότοπου που σας παρέπεμψε στον Ιστότοπό μας.

Ζητάμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των Cookies. Μπορείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας είτε κλείνοντας το πλαίσιο ειδοποίησης για τα cookies στην αρχική σελίδα του Ιστότοπού μας είτε κάνοντας περιήγηση στον Ιστότοπο εκτός του πλαισίου ειδοποίησης και κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε στοιχείο του Ιστότοπου. Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι καταγράφουμε τη συγκατάθεσή σας χρησιμοποιώντας ένα Cookie τεχνικής φύσης και άρα, σε περίπτωση που διαγράψετε οποιαδήποτε Cookies βρίσκονται αποθηκευμένα στις συσκευές θα επανεμφανιστεί το πλαίσιο ειδοποίησης για τα Cookies.

Εάν δεν επιθυμείτε να επιτρέψετε καθόλου τη χρήση Cookies ή αν επιθυμείτε να επιτρέψετε μόνο τη χρήση συγκεκριμένων Cookies, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας (browser). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας για να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας στη χρήση των Cookies από εμάς και να διαγράψετε τα Cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί. Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι διαγράφοντας τα Cookies μας ή απενεργοποιώντας τη μελλοντική χρήση Cookies ενδέχεται να μην μπορείτε να επισκεφτείτε συγκεκριμένες περιοχές ή να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες του Ιστότοπού μας.

Για να μάθετε περισσότερα για τα Cookies, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.allaboutcookies.org ή δείτε τον ιστότοπο www.youronlinechoices.eu ο οποίος περιέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορική διαφήμιση και την ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο.

9. Ερωτήσεις και επικοινωνία:

Για κάθε ερώτηση σχετικά με την παρούσα πολιτική ή την εν γένει προστασία και ασφάλεια των δεδομένων σας επικοινωνήστε μαζί μας.

Η συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ είναι μια συνεχής και δυναμική διαδικασία. Η εταιρεία μας δεσμεύεται να πράττει κάθε ενέργεια προκειμένου να είναι πάντα ενήμερη και εναρμονισμένη με τον κανονισμό.